Αποδοχή θέσης

Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ θα πρέπει να:

  • Απαντήσουν στην πρόταση αποδοχής μας
  • Να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπου επιβεβαιώνουν την αποδοχή της θέσης.

Μετά την επιλογή σας στο ΠΜΣ:

Για να αποδεχτείτε τη πρόταση θα πρέπει:
Να μας στείλετε  email  μέσα στο χρονικό περιθώριο στο οποίο θα σας ορίσουμε, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Αίτηση Εγγραφής & Αποδοχής Θέσης
  • Αποδεικτικό πληρωμής της A' δόσης.

Α' Δόση: 1500 ευρώ.

Όσοι από τους επιτυχόντες προβούν σε αίτηση απαλλαγής διδάκτρων θα πληρώσουν την Α' Δόση μετά τα τελικά αποτελέσματα σχετικά με τις απαλλαγές.

Για να απορρίψετε την πρόταση μας:
Λυπούμαστε πολύ που αποφασίσατε να απορρίψετε την πρόταση μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε με email όχι το αργότερο από το χρονικό περιθώριο που σας ορίσαμε.

Tρόπος καταβολής διδάκτρων:
Τα δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ανέρχονται σε 4000 ευρώ και αποπληρώνονται σε δύο δόσεις:

1η  Δόση 1500 ευρώ κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα

2η  Δόση 2500 ευρώ κατά την εγγραφή στο Β εξάμηνο

Αναγνώριση Πτυχίου
Οι φοιτητές που το πτυχίο τους προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης και ισοτιμίας του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Φοιτητές που βρίσκονται εν αναμονή της αναγνώρισης του τίτλου Σπουδών τους δύναται να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, όμως θα πρέπει να τον καταθέσουν  πριν την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο ΠΜΣ.

Κατηγορίες Εισακτέων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας  καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Λογοθεραπευτές, Παιδαγωγοί) όπως επίσης είναι δυνατό να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας κ.α.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της ΣΕ.

Χρονική Διάρκεια
Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (ΠΜΣ) διαρκεί 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Σεπτέμβριος 2021
Λήξη Προθεσμίας Αιτήσεων
(έως 7/9)

Σεπτέμβριος 2021

Συνεντεύξεις
(20/9 - 24/9)

Ανακοίνωση Επιτυχόντων
(έως 30/9)

Οκτώβριος 2021
Έναρξη A΄ εξαμήνου
(9/10)