Επιστημονική και κλινική εξειδίκευση στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Ψυχικής Υγείας

Eφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, θεωρία και πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση

Σχεδιασμένο ειδικά για να προάγει την εφαρμοσμένη γνώση, την κατανόηση και τις κλινικές δεξιότητες

Image

Το πρόγραμμα «Kλινική Ψυχική Υγεία» ενσωματώνει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, θεωρία, κλινική εξέταση/παρατήρηση και πολυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση, στοχεύοντας στην κατανόηση, αποτροπή και θεραπεία της ψυχικής δυσπροσαρμοστικότητας και της ψυχιατρικής διαταραχής και στη συνολική προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προάγει την εφαρμοσμένη γνώση, την κατανόηση και τις κλινικές δεξιότητες στους κεντρικούς θεωρητικούς, μεθοδολογικούς και εμπειρικούς τομείς της Κλινικής Ψυχικής Υγείας.

Αίτηση υποψηφιότητας

Συμπληρώστε την αίτηση υποψηφιότητας και αποστείλετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα

Σημαντικές Ημερομηνίες

Σεπτέμβριος 2021
Λήξη Προθεσμίας Αιτήσεων
(έως 7/9)

Σεπτέμβριος 2021

Συνεντεύξεις
(20/9 - 24/9)

Ανακοίνωση Επιτυχόντων
(έως 30/9)

Οκτώβριος 2021
Έναρξη A΄ εξαμήνου
(9/10)